Ditt stöd är viktigt...

…för att vi ska nå våra mål. Vi finns till för dig. Vi vill att du som godkänd fjälledare ska väljas i första hand av såväl gäster som kommersiella och ideella aktörer i fjällen.

Med medlemsavgiften möjliggör du vårt arbete med att nå våra mål.

Föreningen jobbar aktivt med internationalisering, fortbildningar, försäkringsfrågor och vill vara en naturlig remissinstans för framtida regelverk. Som medlem kommer du också att registreras på hemsida med namn och kontaktuppgiftg så att du blir tydligt att du har rätt kompetens. Ditt stöd är viktigt!

Sänd även in ditt fjälledarintyg till medlem@svenskafjalledare.se för verifikation. Skolor och utbildningssamordnare registrerar sig på knapp 2.
Betala in din medlemsavgift till bankgiro 552-7791 (glöm inte att skriva ditt namn och personnummer som referens/OCR)

Medlemsavgifter 2017

Fjälledare
270 kr /medlem för ett års medlemskap.

Aspirerande fjälledare (student, under utbildning)
100kr/medlem för ett års medlemskap.

Skolor och utbildningsanordnare
1500 kr/utbildningsanordnare per år.

Ange skola och kontaktperson. För utbildningsanordnare som önskar faktura på medlemsavgiften kontaktar ni oss direkt på mail: kassor[a]svenskafjalledare.se där ni anger er fakturaadress och märkning.

Stödmedlemmar
500 kr /stödmedlem per år.
Ange namn och personnummer/organisationsnummer.